1 2 3 4 5
Emeklilere bayram ikramiyesi tamam! Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? YSK'nin seçime katılacak partilere ilişkin kararı Resmi Gazete'de Zamlı emekli maaşı ne kadar olacak? Oy ve Ötesi harekete geçti: #GüvenVer

Merkezi Yönetim Bütçesi Mayıs’ta Fazla Verdi

 • Haber Saati : 15 Haziran 2015, Pazartesi 11:30:01 - 3 Yıl önce eklendi.
Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Mayıs ayında 1 milyar 475 milyon TL fazla vermiş iken 2015 yılı Mayıs ayında 1 milyar 639 milyon TL fazla verdi.

  Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Mayıs ayında 1 milyar 475 milyon TL fazla vermiş iken 2015 yılı Mayıs ayında 1 milyar 639 milyon TL fazla verdi.
  Maliye Bakanlığı Mayıs 2015 ’Bütçe Gerçekleştirmeleri Raporu’nu açıkladı. Buna göre; merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Mayıs ayında 1 milyar 475 milyon TL fazla vermiş iken 2015 yılı Mayıs ayında 1 milyar 639 milyon TL fazla verdi. 2014 yılı Mayıs ayında 8 milyar 556 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2015 yılı Mayıs ayında 5 milyar 486 milyon TL faiz dışı fazla verildi.
  2014 yılı Mayıs ayında bütçe giderleri 36 milyar 80 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 11,2 oranında artarak 40 milyar 113 milyon TL oldu. 2014 yılı Mayıs ayında faiz hariç bütçe giderleri 28 milyar 999 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılı Mayıs ayında yüzde 25,1 oranında artarak 36 milyar 267 milyon TL oldu.
  Diğer taraftan 2015 yılı Mayıs ayında faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 oranında azalarak 3 milyar 847 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Mayıs ayında 37 milyar 555 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılı Mayıs ayında yüzde 11,2 oranında artarak 41 milyar 752 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri ise yüzde 11,8 oranında artarak 36 milyar 221 milyon TL oldu.
  2015 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 472 milyar 943 milyon TL ödenekten Mayıs
  ayında 40 milyar 113 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 36 milyar 80 milyon TL harcama yaptı.2015 yılı Mayıs ayında, faiz hariç giderler için öngörülen 418 milyar 943 milyon TL ödeneğin yüzde 8,7’si kullanılarak 36 milyar 267 milyon TL gider gerçekleştirildi. Personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 oranında artarak 10 milyar 147 milyon TL oldu. 2015 yılı Mayıs ayında, personel giderleri için bütçede öngörülen 119 milyar 170 milyon TL ödeneğin yüzde 8,5’i kullanıldı. 2015 yılı Mayıs ayında sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 oranında artarak 1 milyar 626 milyon TL oldu ve bütçede öngörülen 20 milyar 325 milyon TL ödeneğin yüzde 8’i bu ayda kullanıldı.
  2015 yılı Mayıs ayında mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 oranında artarak 3 milyar 514 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 41 milyar 153 milyon TL ödeneğin yüzde 8,5’i bu ayda kullanıldı.
  2015 yılı Mayıs ayında cari transferler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,8 oranında artarak 16 milyar 55 milyon TL olarak gerçekleşti ve bütçede öngörülen 176 milyar 425 milyon TL ödeneğin yüzde 9,1’i bu ayda kullanıldı.
  2015 yılı Mayıs ayında sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 6 milyar 184 milyon TL transfer yaptı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 780 milyon TL oldu. 2015 yılı Mayıs ayında cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 2 milyar 229 milyon TL, mahalli idare payları ise 3 milyar 654 milyon TL olarak gerçekleşti.
  2015 yılı Mayıs ayında 3 milyar 498 milyon TL sermaye gideri, 617 milyon TL sermaye transferi yaptı. Borç verme giderleri ise 809 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2015 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 oranında azalarak 3 milyar 847 milyon TL oldu.
  2014 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri 37 milyar 555 milyon TL iken 2015 yılının aynı ayında yüzde 11,2 oranında artarak 41 milyar 752 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Mayıs ayı vergi gelirleri tahsilâtı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 oranında artarak 36 milyar 221 milyon TL oldu.
  2015 yılı Mayıs ayında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı ayına göre binde 7 oranında artarak 3 milyar 987 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Mayıs ayında özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 385 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 159 milyon TL oldu.
  Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Mayıs ayı gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre; harçlar yüzde 23,2, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 21,7, özel tüketim vergisi yüzde 20,8 damga vergisi yüzde 17,6, gelir vergisi yüzde 17, dâhilde alınan katma değer vergisi yüzde 14,5, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 12,6 ve diğer vergiler tahsilâtı yüzde 7,1 oranında artarken kurumlar vergisi yüzde 10,5 oranında azaldı.
  Merkezi yönetim bütçesi 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde 2 milyar 762 milyon TL açık vermiş iken bu
  yılın aynı döneminde 2 milyar 419 milyon TL açık verdi. 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde faiz dışı fazla ise 25 milyar 605 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe giderleri 178 milyar 686 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12,1 oranında artarak 200 milyar 324 milyon TL oldu.
  2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde faiz hariç bütçe giderleri 153 milyar 795 milyon TL olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12 oranında artarak 172 milyar 299 milyon TL oldu.
  Diğer taraftan 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde faiz giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında artarak 28 milyar 25 milyon TL olarak gerçekleşti. 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde 175 milyar 924 milyon TL olan bütçe gelirleri, 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12,5 oranında artarak 197 milyar 904 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 14,7 oranında artarak 164 milyar 421 milyon TL oldu.
  2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 200 milyar 324 milyon TL olarak gerçekleşti. Personel giderleri, 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 oranında artarak 52 milyar 754 milyon TL oldu.
  2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 oranında artarak 8 milyar 700 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 oranında artarak 14 milyar 394 milyon TL olarak gerçekleşti.
  2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 oranında artarak 73 milyar 864 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 oranında azalışla 30 milyar 687 milyon TL transfer yaptı. Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 3 milyar 871 milyon TL oldu.
  2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 6 milyar 927 milyon TL olarak gerçekleşti. Mahalli idare payları ise 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,8 oranında artarak 18 milyar 265 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde 13 milyar 588 milyon TL sermaye gideri, 2 milyar 811 milyon TL sermaye transferi yaptı. Borç verme giderleri 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde 6 milyar 188 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz giderleri 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında artarak 28 milyar 25 milyon TL oldu.
  2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde bütçe gelirleri 175 milyar 924 milyon TL iken 2015 yılının aynı döneminde yüzde 12,5 oranında artarak 197 milyar 904 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Mayıs dönemi vergi gelirleri tahsilâtı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 oranında artarak 164 milyar 421 milyon TL oldu. 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre binde 5 oranında azalarak 25 milyar 687 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5 milyar 517 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 2 milyar 280 milyon TL oldu.
  Vergi türleri itibarıyla 2015 yılı Ocak-Mayıs dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre; harçlar yüzde 21,6, özel tüketim vergisi yüzde 19,7, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 17,7, damga vergisi yüzde 15,5, gelir vergisi yüzde 14,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 11,8, kurumlar vergisi yüzde 11,4, dâhilde alınan katma değer vergisi yüzde 10,5 ve diğer vergiler tahsilâtı yüzde 13 oranında arttı....Etiketler :  

Diğer Yeni Haberler
Diğer Yeni Haber Başlıkları
Bakan Arslan İzmir'e geliyor... Gündem
AK Parti İzmir İl Başkanı, gözyaşların... Politika
İzmir’de dehşet anları kamerada... Yaşam
Gerenköy'e özel... Kültür-Sanat
CHP Bornova Muhtarlarla Kahvaltıda Buluştu... Politika
CHP Konak: “Satarak Değil, Üreterek Kalk... Gündem
Karşıyaka’da 300 öğrenci ile tatbikat!... Güncel
Başkan Atila: Sizler ailemizin direğisiniz... Güncel
Kent Konseyleri'ne Gaziemir ev sahipliği yap... Politika
İzmir Gaziemir'de hurda yüklü kamyon devri... Trafik Kazaları
Cem Küçük Doğan Medya'dan kovulacakların... Medya
Gürsel Tekin: Hükümet 3 beyaza ihanet ediy... Röportaj
BUCA BELEDİYESİ’NDEN SU TASARRUFU ÇAĞRI... Yaşam
İzmir'e çamur yağdı... Çevre
Bornova’da edebiyat söyleşileri... Kültür-Sanat
Dolar ve euroda rekor... Ekonomi
 • SİYASET
 • GÜNDEM
 • EKONOMİ
 • SPOR
 • MAGAZİN
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ EGE MEDYASI BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol


Copyright © 2015-2015 Tüm hakları saklıdır. Egemedyasi.Com
İletişim : 0505 573 36 98 Reklam : 0232 376 67 07 E-Mail : [email protected]
Yazılım & Tasarım : Aladağ Bilişim