Başkan Erdoğan: Karaburun'da konut yapımı keyfi değil kurala bağlı!

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) sebebiyle, 15 Mart 2019’dan önce inşaatlarını imar mevzuatına uygun biçimde tamamlamalarına rağmen, projeye aykırı çatı uygulamaları sebebiyle Yapı Kullanım İzin Belgesi alamayan vatandaşların mağduriyetlerini gideren kararlarının, bazı basın yayın kuruluşlarında eleştiri konusu yapılması üzerine açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan: Karaburun'da konut yapımı keyfi değil kurala bağlı!
08 Haziran 2021 - 09:37
Karaburun Belediye Meclisi’nin 5 Şubat 2021 tarihli oturumunda alınan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Mayıs 2021 tarihindeki oturumunda oyçokluğu ile kabul gören karara gore, Karaburun BeIediyesi'ne verilecek tadilat projeIerinin incelenmesinde uygulaması yapılacak tarifenin, inşaat ruhsatına esas yapı alanı için 300 TL/M2 olarak belirlendiğini hatırlatan Erdoğan, ilçe genelinde 100 ilâ 120 konutu ilgilendiren bu kararın büyük mağduriyet yaşamakta olan mesken sahiplerinin problemlerine çözüm getirmek amacı ile alındığını belirtti.

“İMAR BARIŞI’NDAN FARKLI DEĞİL”

Bu yurttaşların problemlerini gidermek için saydam bir biçimde, hiç bir şeyi saklamadan gizlemeden Meclis’e çözüm önerisi getirerek karar aldıklarını hatırlatan İlkay Girgin Erdoğan, şu değerlendirmeyi yapmış oldu:

“Biz Karaburun Belediyesi olarak, ilçemizde organik dokuya aykırı, apartman görünümlü ucube yapıların inşa edilmesini istemiyoruz. Aldığımız bu karar, yalnızca Yapı Kullanım İzin Belgesi alamamış ve çatı uygulamaları projelerine aykırı olarak imal edilmiş binalara ilişkindir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın, ÖÇKB uygulaması kapsamında yayınını yapmış olduğu plan notlarında da Karaburun’daki yapılarda çatı uygulamalarının iyi mi olacağı açıkça karar altına alınmıştır. Yapı modelleri ve yükseklikleriplan notlarına uygun olarak belirlenmiştir. Meclisimizde almış olduğumuz karar Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İmar ve Plan-Bütçe Komisyonlarında ayrı ayrı görüşülmüş, hukuka aykırı bulunmamış, kabul edilmiş; ondan sonra ise Büyükşehir Belediyesi’nin 28 Mayıs 2021 tarihli toplantısında oyçokluğu ile kabul edilmiştir. Çatı ismi altında yurttaşlara 2+1 konut satanların yaşattıkları mağduriyeti halletmek için iyi niyetli bir girişimde bulunduk. Yalnızca çatı alanı için değil, yapı kullanım alanı için bir karşılık belirledik. Bu uygulama mağdur yurttaşlar tarafından eleştirilmezken, AKP’li arkadaşlarımız tarafınca eleştirilmesini anlamakta zorluk çekiyoruz. Yapı Kullanım İzni yapıların yalnızca çatılarını kapsamıyor. Tümü için yurttaşlara kullanım hakkı sunuyor. Bu noktada belirlenen metrekare bedeli, İmar Barışı uygulamasında yapılandan değişik değil. İmar Barışı’nda da belirlenen rakamlar, yalnızca uygulamaya konu olan yerler için değil, binanın tüm kullanım alanı göz önüne alınarak belirlenmişti. Bu uygulamayı yapmasaydık, yurttaşlarımız inşaatlarını iki seneden fazla zaman ilkin tamamlamalarına karşın evlerine elektrik ve su bağlatamayacaktı.”

Karaburun’da konut yapımı keyfe değil, kurala bağlı

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız’ın bir gazeteye vermiş olduğu demeçte, Karaburun Belesiyesi’nin “fırsatçılıkla” suçladığına dikkati çeken Başkan Erdoğan, 2011 yılında kendinin de üyesi olduğu Mordoğan Belediye Meclisi’nde çatı imalatlarına ilişkin karar alındığını, fakat bu kararda 2012 ve 2018 senelerinde yeni düzenlemeleryapıldığını hatırlattı.

Bu durumun çok düzgüsel olduğunu ve “yurttaşları kandırma” manasına gelmediğini vurgulayan İlkay Girgin Erdoğan, ilçede konut yapmak veya satın almak isteyen yurttaşlara şu ikazlarda bulunmuş oldu:

“Karaburun’u ÖÇKB kapsamına alan karar bizlere değil, Cumhurbaşkanlığı’na ilişik. Biz mahalli yönetim olarak, uygulamanın gereklerini yerine getirmekle mükellefiz. Ancak bunu gerçekleştirirken kazanılmış (müktesep) hakların korunması ve hemşehrilerimizin hak kaybı yaşamamasını da gözetmek zorundayız. Meclis’imizde almış olduğumuz karar çok sınırı olan sayıda, ortalama 100 ilâ 120 konutu ilgilendiriyor. Bu konutların sahiplerinin büyük çoğunluğunu, binaları yapanlar değil, yapanlardan müşteri yurttaşlar oluşturuyor. Şayet bu uygulamaya gitmeseydik, yurttaşlarımız inşaatını tamamladığı evlerinde gayri muayyen bir süre daha oturma imkânı bulamayacaktı. Vatandaşlarımızdan, almayı düşündükleri konutların mutlak suratte Yapı Kullanım İzin Belgesi’ni kontrol etmelerini rica ediyorum. Bugün ilçemizde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafınca izin verilen mevkiilerde inşaat yapmak isteyen herhangi bir vatandaşımız, inşaat ruhsatı alabilmesi için hangi koşulları yerine getirmesi gerektiğini, nasıl proje hazırlayacağını, inşaatların gabari ve emsal büyüklüklerinin ne işe yaradığını fazlaca aleni halde biliyor. Karaburun’da konut yapımı keyfiyete değil, kurala bağlıdır. Kimseden bir şey gizleyip saklamıyoruz. Karaburun’da daha önceki senelerde inşaata ilişik alınmış kararlarda elbette değişiklik yapabiliriz. Çünkü ilçemizin beton denizine çevrilmesini, doğal dokusunun bozulmasını istemiyoruz. Kaldı ki, önceki senelerde alınan bir karar, o gün doğru olabilir fakat bugün hatalı sonuçlara yol açabilir. Vatandaşların kazanılmış haklarına zarar vermediğimiz sürece, yetkimiz dahilinde bu türden değişimler yapmak bir çelişki değildir.”

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum