CHP Torbalı'dan 'fotoğraf' savunması

İzmir'in Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un vefatından sonra yapılan başkanlık seçimini mahkemeye taşıyan Cumhur İttifakı’nın başvurusunun ardından Torbalı Belediyesi resmi savunmayı yaptı.

CHP Torbalı'dan 'fotoğraf' savunması
29 Mayıs 2021 - 14:52
Mahkemeye sunulan resmi savunmada;  298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna vurgu yapıldı.

İlgili kanunun 1. maddesinde yer alan, “Özel kanunlarına göre yapılacak Cumhurbaşkanı, milletvekili, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oyuna sunulmasında bu kanun hükümleri uygulanır” tanımlamasının Torbalı Belediyesi’ndeki seçimlerle bir alakasının olmadığının altı çizildi. Seçimimin olağanüstü durumuna vurgu yapılırken bu kanun kapsamına girmeyen “vefat sonrası seçimin” de sonuçlarının yine bu kanun üzerinden değerlendirilemeyeceğine vurgu yapıldı.

Cumhur İttifakı adayı Çağlar’ın savunmasında en büyük gerekçe olan “watsaap fotoğrafları ve paylaşımları” konusunun da özel olarak altı çizildi. Yapılan savunmada; seçim kanununun 92. Maddesinde yer alan “Kapalı oy verme yerinde seçmenin uyması gereken kurallar” hükmü anlatıldı.

Kanunda konunun; “Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir” ibareleriyle tarif edildiği anlatılırken karşılığının ise , “Seçim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin düzenli yürütülmesini sağlamak maksadı ile, bu kanunda yazılı kurullar veyahut kurul başkanları tarafından alınan karar ve tedbirlere, ihtara rağmen riayet etmeyen kişilere iki yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir” maddesinin olduğu anlatıldı. Savunmada, mahkemenin böyle bir yorumlama yapsa bile karşılığının seçim iptali değil kesinlikle günün koşullarında şahsi para cezası olduğunun da altı çizildi.

Yine, belediye kanunu olan 5393 sayılı yasaya göre yapılan başkan sonrası seçimde böyle bir hükmün olmadığı anlatıldı. Belediye kanununda gizli oylama olan encümen seçimlerinde ise bu hükümlerin uygulanacağını ilişkin bir karar bulunmadığı anlatıldı.

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ İHLAL EDİLDİ
Torbalı Belediyesi’nin mahkemeye sunduğu savunmada; tartışmalara neden olan görüntü, fotoğraf, watsaap konuşmalarının yasak yollardan edinildiğine vurgu yapıldı. Seçim günü, Türk Ceza Kanunu’nun 133. Maddesinde yar alan “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu”nun fiili olarak işlendiği anlatıldı.

Kanunun maddeleri sıralanırken, “Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur” denildi.

YASAK DELİL VURGUSU!
Savunmada;  yasak delil vurgusu yapılırken  hukuka aykırı toplanan delillerin mahkeme tarafından delil olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi. Mahkemenin bu konuda bir dijital inceleme yapmadığı, fotoğraf ve görüntülerin üretilmiş, photoshop yönteminin kullanılmış olabileceğinin de göz önüne alınması gerektiği anlatıldı.  Savunmada, tüm bu nedenlerle davanın ret edilmesi istendi. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum