Zan Ne Demek? Tdk'ya Göre Zan Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?

Kültür Sanat Haberleri - Orijinal hali ''zann'' şeklinde yazılan zan kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Bu kelimenin bir sözlük bir de yan anlamı vardır. Sözlük anlamı varsayım kelimesi ile eş anlamlıdır. İkinci anlamı ise şüphe ve işkil kelimelerinin yerine kullanılabilir.

Zan Ne Demek? Tdk'ya Göre Zan Kelime Anlamı Nedir, Nasıl Kullanılır?
05 Mayıs 2021 - 01:43
Zan Ne Demek?  Zan, elde somut veriler olmamasına karşın, birisi ya da bir olay hakkında hükme varmak ya da sonuca ulaşmak demektir. Kelimenin ilk anlamı töhmet kelimesi ile eş anlamlıdır.  TDK'ya Göre Zan Kelime Anlamı Nedir?  Zan kelimesinin ilk anlamı:  Sadece olasılıkları göz önünde bulundurarak karara varmak  İkinci Anlamı:  Şüphelenmek, kuşku duymak.  Zan Kelimesi Nasıl Kullanılır?  Zan kelimesi birçok kalıplaşmış ifadede ve deyimde kullanılır.  1- Zan Altında Kalmak / Bırakmak  Günlük hayatta sıklıkla kullanılan deyimlerin başında gelen zan altında kalmak, kişinin işlemediği bir suçla itham edilmesi anlamına gelir. Zan altında bırakmak ise birisini yeterli kanıt olmadan suçlamak demektir.  2- Zannımca  Zannımca, ''tam emin olmamakla birlikte'', ''düşünüyorum ki'' gibi anlamlara geliyor. Kişi genelde hisleriyle ya da sezgileriyle bir sonuca vardığında bu kelimeyi kullanır.  3- Zannetmek  Kelimenin fiil hali ''zannetmek'' şeklinde kullanılır. Bu sözcük ''sanmak'' ile eş anlamlıdır.  Örnek Cümleler:  1- Elinizde bir tane bile delil olmamasına rağmen beni zan altında bırakmaya utanmıyor musunuz?  2- Zannımca O da dün yaptıklarından dolayı pişman, ama söylemeye çekiniyor.  3- Sen öyle birden gidince ben de kızdın zannettim.  

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum